Aktualności

Kolejny korzystny wyrok w sprawie kredytów frankowych

Wyrokiem z 2 lipca 2021 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny ustalił, że podpisana przez klientkę kancelarii umowa z BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.) wraz z aneksami jest nieważna. Jest to kolejne pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie klienta, który powierzył naszej Kancelarii prowadzenie sprawy kredytu frankowego.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że podnoszone przez naszą Kancelarię zarzuty dotyczące umowy kredytu są w pełni zasadne. W ocenie Sądu sam mechanizm przeliczania zobowiązań kredytobiorcy jest nieważny i nie może się ostać.

Nadto sąd zwrócił uwagę na to, że kredytobiorca zawierając z bankiem umowę kredytu frankowego nie był należycie uprzedzony o ryzykach związanych z umową