Aktualności

Nieważność umowy kredytu frankowego – Bank Millennium S.A.

Wyrokiem z dnia 14 października 2021 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny wydał orzeczenie potwierdzające słuszność argumentacji naszych specjalistów w kolejnej sprawie frankowej. Sąd uznał, że umowa kredytu frankowego w Banku Millennium S.A., podpisana przez kredytobiorców reprezentowanych przez naszych prawników, jest nieważna.

Sąd podzielił stanowisko prezentowane przez kredytobiorców, że umowa kredytu zawierała klauzule abuzywne. Jak słusznie zauważył Sąd, niewiążący charakter klauzul niedozwolonych musi skutkować stwierdzeniem nieważności całej umowy kredytu. Sąd uznał również, że kredytobiorcy nie zostali należycie, to znaczy w sposób jasny i zrozumiały poinformowani o mechanizmie indeksacji, co uniemożliwiło im ekonomiczną ocenę umowy.