Aktualności

Prawomocna wygrana z mBank S.A.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2022 roku oddalił apelację mBanku S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu dnia 4 listopada 2020 roku, w którym Sąd I instancji oddalił powództwo mBanku S.A. przeciwko kredytobiorcy.

W Sądzie Okręgowym w Poznaniu toczyło się postępowanie z powództwa mBank S.A. przeciwko kredytobiorcy, który zawarł z bankiem umowę kredytu indeksowanego do waluty CHF na kwotę 260.000,00 złotych. W trakcie spłaty kredytu kredytobiorca popadł w problemy finansowe i zaprzestał spłacania kredytu. Bank wypowiedział mu umowę kredytu i wezwał go do zapłaty pozostałego do spłaty kapitału kredytu wyrażonego we frankach szwajcarskich w wysokości ok. 90.000,00 CHF przeliczonego po kursie sprzedaży waluty CHF z tabeli banku, czyli ok. 350.000,00 złotych.

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 4 listopada 2020 roku oddalił powództwo uznając, że z uwagi na umieszczenie w umowie klauzul niedozwolonych, które nie mogły wiązać pozwanego, umowę kredytu indeksowanego do waluty CHF należało uznać za nieważną. Bank jednoznacznie wywodził swoje roszczenie z ważnie zawartej i skutecznie wypowiedzianej umowy kredytu indeksowanego do waluty CHF, a zatem jego roszczenie nie mogło zostać uwzględnione, w sytuacji, gdy Sąd uznał umowę za nieważną.

Wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2022 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu również uznał, że mBank S.A. nie może żądać od kredytobiorcy zapłaty.