Aktualności

Sukces frankowy Kancelarii

Wyrokiem z dnia 9 lipca 2021 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu frankowego z PKO BP S.A. podpisana przez klientów naszej Kancelarii, jest nieważna. To kolejna sprawa tego typu zakończona po myśli reprezentowanych przez nas kredytobiorców.

W ustnym uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że podnoszone przez Kancelarię zarzuty dotyczące umowy kredytu są uzasadnione. Zdaniem Sądu umowa zawierała klauzule abuzywne, których eliminacja skutkowała koniecznością stwierdzenia nieważności umowy. Sąd uznał, że kredytobiorcy nie zostali należycie, tj. w sposób jasny i zrozumiały poinformowani o mechanizmie indeksacji, co uniemożliwiło im ekonomiczną ocenę umowy.