Aktualności

Żegnamy Małgorzatę Gardyzę

Z wielkim żalem informujemy o śmierci Małgorzaty Gardyzy - naszej koleżanki i wieloletniej współpracowniczki. Jej rzetelność i skrupulatność przy wypełnianiu obowiązków zawodowych była wzorem dla nas wszystkich, a życzliwość i empatia - wsparciem w ważnych życiowych chwilach.