Bank wiedzy:

Kasy on-line dla gastronomii, wynajmu krótkoterminowego i składów węgla

Koniec 2020 roku był czasem wdrażania kas fiskalnych on-line dla kolejnych branż. Liczne zmiany przedłużające bądź odraczające rozmaite obowiązki podatkowe z powodu pandemii nie objęły bowiem tej regulacji.

Począwszy od 1 stycznia 2021 roku z kas fiskalnych on line korzystać muszą podatnicy w branży gastronomicznej, krótkotrwałego zakwaterowania oraz handlujący węglem.

Na zakup kasy nowego typu przysługuje specjalna ulga. Z prawa do odliczenia wydatków na nowe urządzenia mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas, zarówno z zapisem elektronicznym, jak i papierowym. Podstawą do skorzystania z ulgi jest posiadanie dowodu zapłaty całej należności za jej zakup. Ulga nie przysługuje podatnikom korzystającym z urządzeń na podstawie umów najmu, dzierżawy bądź leasingu.

Szczegółowe warunki skorzystania z ulgi omówiono w objaśnieniach podatkowych  z dnia 11 lipca 2019 roku. Wskazuje się w nich, że podatnicy mogą odliczyć od podatku VAT ulgę na zakup kas w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem prowadzenia ewidencji lub dobrowolnym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji i niestosowaniem dotychczas kas rejestrujących. Ulga wynosi 90% ceny zakupu netto, nie więcej jednak niż 700,00 złotych. Możliwość skorzystania z ulgi przysługuje także podatnikom, którzy zostali zobowiązani do przejścia na kasy on line, korzystających dotychczas z urządzeń starego typu. Przy wymianie kas nie trzeba zwracać ulgi wykorzystanej na zakup kasy starego typu.

Zapłacenie ceny zakupu nowej kasy w ratach nie stoi na przeszkodzie w skorzystaniu z ulgi. Wymaga to jednak zapłaty wszystkich rat.

Nowa regulacja zrezygnowała z warunku złożenia przez podatnika oświadczenia o liczbie kas i miejscu ich używania.

Z pełną treścią objaśnień mogą się Państwo zapoznać pod poniższym adresem:

https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-11-lipca-2019-r-ulga-na-zakup-kas-rejestrujacych-on-line


opracował: Adam Rajewski
adwokat, doradca podatkowy (nr wpisu 13619)