Bank wiedzy:

Odcisk palca w nowych dowodach osobistych – dla większego bezpieczeństwa wydawanych dokumentów

Na mocy ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, od 2.08.2021 r. w nowych dowodach osobistych w warstwie elektronicznej miały być zamieszczane odciski palca, a do warstwy graficznej miał powrócić odręczny podpis posiadacza. Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa skierował jednak do rozpatrzenia przez rząd pilny projekt ustawy zmieniającej termin wdrożenia dokumentów tego typu i pierwotnie założony termin jest już nieaktualny.

Przesłanką do zmiany były ustalenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o "potencjalnym zagrożeniu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających pobieranie odcisków linii papilarnych". Zgodnie z projektem minister cyfryzacji, w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych, mają ogłosić komunikat, w którym wskażą dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

Co ma się zmienić?

Nowe przepisy zamykają drogę do składania wniosków o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną (wyjątkiem będą jedynie wnioski dot. dzieci do 12. roku życia, od których nie będą pobierane odciski palców).
Zmiany te spowodowane są koniecznością dostosowania przepisów ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 roku, które to rozporządzenie nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia do dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej obok obecnie stosowanego zdjęcia biometrycznego. Konieczne jest również dostosowanie wzoru dowodu osobistego do specyfikacji i minimalnych norm dotyczących bezpieczeństwa.
Celem wprowadzenia nowych przepisów ma być ograniczenie ryzyka fałszowania i minimalizacja skali przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów.
Wszystkie dowody osobiste wydane przed dniem wejścia w życie ustawy oraz wydane po dniu wejścia w życie ustawy (na podstawie przepisów dotychczasowych) zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Korzystanie z dotychczasowych dowodów osobistych będzie możliwe do czasu aż utracą one swą ważność. Wymiana dotychczasowych dowodów osobistych miałaby zakończyć się w 2031 roku.

Dlaczego zmiany w dowodach osobistych nie wejdą w życie od 2 sierpnia 2021 roku?

Jak wskazano w oficjalnym komunikacie "w celu prawidłowego wdrożenia zapisów unijnego rozporządzenia niezbędne jest posiadanie i włączenie do infrastruktury programowo-sprzętowej, wspomagającej personalizację dowodów osobistych, urządzeń umożliwiających pobieranie odcisków linii papilarnych palców dłoni". Z uwagi na fakt, iż Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wskazała na potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających pobieranie odcisków linii papilarnych, „(…)Niezbędne okazało się pilne podjęcie działania mającego na celu wyeliminowanie tego zagrożenia, czyli zmiana terminu wdrożenia w Polsce dowodów z drugą cechą biometryczną”.

Opracowała:
Martyna Kujawa, młodszy specjalista ds. ochrony danych osobowych