Bank wiedzy:

Pakiet SLIM VAT 2 już obowiązuje

1 października 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług zwana potocznie „SLIM VAT 2”. Poniżej omawiamy najważniejsze zmiany objęte wskazaną regulacją. Nowelizacja dokonuje szeregu zmian w funkcjonowaniu podatku od towarów i usług, na które czekały środowiska biznesowe.

Do najważniejszych zmian objętych nowelizacją należy zaliczyć:

1. Zmiany dotyczące odliczania podatku naliczonego w trybie korekty deklaracji - w przypadku nieodliczenia VAT na bieżąco podatnik będzie miał możliwość odliczenia VAT poprzez korektę deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego albo w deklaracji za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych.
2. Przedłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26 – termin uległ wydłużeniu do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z danym pojazdem.
3. Możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT dotyczącego dostawy budynków i budowli w treści aktu notarialnego obejmującego tę dostawę.
4. Zmiany w zakresie ulgi na złe długi – zmiany obejmują usunięcie wymogu dokonania dostawy towaru lub świadczenia usługi na rzecz czynnego podatnika VAT, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji oraz brak konieczności posiadania statusu podatnika VAT czynnego przez podmiot korzystający z ulgi.
5. Zmiany w zakresie odliczania VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) i importu usług.
6. Zmiany w zakresie możliwości „uwolnienia” środków zgromadzonych na rachunku VAT w sytuacji, gdy podatnik posiada zaległości podatkowe.

Opracował:

Robert Rudnicki
radca prawny, doradca podatkowy (numer wpisu 13621)