Bank wiedzy:

Uszczelnienie VAT od przesyłek pozaunijnych

20 maja 2021 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku VAT wdrażającą unijny pakiet e-commerce. Zmiany dotkną przesyłek spoza Unii Europejskiej oraz wewnątrzunijnej sprzedaży na odległość.

Pierwsza z dwóch ważnych zmian dotknie przysyłane spoza Unii Europejskiej przesyłki o wartości do 150 euro. Podatek VAT od takich przesyłek będą pobierać sklepy internetowe. Podatek będzie wpłacany w internetowym punkcie kompleksowej obsługi (IOSS). Jeżeli sklep internetowy nie pobierze podatku, zobowiązanie przechodzić ma na firmy transportowe i agencje celne. Utworzenie punktu kompleksowej obsługi zdejmować będzie z podatników obowiązek rejestrowania się na potrzeby VAT w każdym kraju, do którego wysyłane są towary na rzecz konsumentów. Zmiany w zakresie małych przesyłek dotkną sprzedaży na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT, które nie mają obowiązku rozliczania podatku z tytułu importu.

Z ustawy znikną przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej. Obecnie obowiązują one przy wewnątrzunijnych dostawach towarów na rzecz konsumentów. Zastąpią je przepisy o sprzedaży towarów na odległość wewnątrz Unii Europejskiej. Obecnie każdy kraj dla sprzedaży wysyłkowej ustala własny limit wyznaczający granice stosowania tej procedury. W nowej wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość obowiązywać będzie jeden limit w kwocie 10.000 euro. Również ta regulacja zlikwiduje obowiązek rejestracji przez sprzedawców na potrzeby VAT w każdym kraju, do którego wysyła się towary konsumentom. Rozliczenie następować będzie przez jeden punkt kompleksowej obsługi (OSS).

Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2021 roku jednak, aby cały unijny pakiet wszedł w życie w tym terminie, muszą go wdrożyć wszystkie kraje Unii Europejskiej. Na chwilę obecną uchwalona przez Sejm ustawa oczekuje na rozpatrzenie przez Senat[1].


opracował: Adam Rajewski
adwokat, doradca podatkowy

Przypisy:
[1] https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1126.html