opinie prawne

opinie prawne

Prawnicy Kancelarii Grzybkowski, Guzek i Partnerzy regularnie przygotowują na zlecenie Klientów opinie prawne – w sprawach wymagających specjalistycznej interpretacji. Równolegle nasi eksperci przygotowują opinie studialne dotyczące istotnych zmian w prawie – na potrzeby wewnętrzne naszej Spółki. Zapraszamy do lektury.

PRZEWIŃ
24.02.2020

Niższa stawka podatku dochodowego PIT

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja obniża m. in. stawkę podatku PIT z 18% do 17%.
24.02.2020

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – dla kogo przepisy?

13 października 2019 roku wchodzi w życie część przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które przewidują utworzenie systemu teleinformatycznego - Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
24.02.2020

Kolejne zmiany dla pracowników i pracodawców

7 września 2019 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw. Poniżej przedstawiamy omówienie najważniejszych zmian dokonanych w Kodeksie Pracy.
17.02.2020

Remont w wynajmowanym obiekcie

Kto powinien finansować remont wynajmowanego obiektu magazynowego?
17.02.2020

Zatrudnianie pracowników w formie telepracy

O czym powinien pamiętać pracodawca, zatrudniając pracownika w formie telepracy?
17.02.2020

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

Kiedy można odstąpić od umowy o roboty budowlane?
17.02.2020

Obliczanie kadencji członków rady nadzorczej

Jak obliczyć kadencję członków rady nadzorczej w spółce z o.o.?
17.02.2020

Lokowanie pożyczonych pieniędzy

Czy pożyczkobiorca może przeznaczyć pożyczone środki pieniężne na inwestycje?
17.02.2020

Zasady organizowania zbiórek publicznych

Jak zorganizować zbiórkę publiczną?
17.02.2020

Upadłość z likwidacją masy upadłości a upadłość z możliwością układu

Jakie są różnice między ogłoszeniem upadłości z likwidacją masy upadłości a upadłości z możliwością układu?
17.02.2020

Skutki podatkowe (zwłaszcza cywilnoprawne) pożyczki udzielonej spółce zagranicznej

Jakie skutki podatkowe – w szczególności w  zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych – będzie niosła pożyczka środków pieniężnych udzielona spółce zagranicznej?
17.02.2020

Podatek VAT od sprzedaży know-how

Czy sprzedaż know-how podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
17.02.2020

Konkurs dla klientów a gry losowe

Kiedy konkurs dla klientów podlega przepisom ustawy o grach i zakładach wzajemnych?