opinie prawne

opinie prawne

Prawnicy Kancelarii Grzybkowski, Guzek i Partnerzy regularnie przygotowują na zlecenie Klientów opinie prawne – w sprawach wymagających specjalistycznej interpretacji. Równolegle nasi eksperci przygotowują opinie studialne dotyczące istotnych zmian w prawie – na potrzeby wewnętrzne naszej Spółki. Zapraszamy do lektury.

PRZEWIŃ
24.02.2020

Oznakowanie samochodu służbowego

Czy dopuszczalne jest oznakowanie samochodu służbowego folią odblaskową?
24.02.2020

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem CE

W jakich przypadkach możliwe jest oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem CE?
24.02.2020

Brak umowy sprzedaży a zapłata za towar

Czy w razie braku umowy określającej termin płatności kupujący może odmówić zapłaty?
24.02.2020

Odszkodowanie za sąsiedztwo z planem zagospodarowania przestrzennego

Czy właściciele nieruchomości sąsiadujących z terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mogą dochodzić odszkodowań z tytułu zmniejszenia wartości ich nieruchomości?
24.02.2020

Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe

Jakie zmiany wprowadza ustawa z dnia 11 maja 2007 roku o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych?
24.02.2020

Podatkowe skutki skracania nazw na fakturach

Jakie skutki może mieć wystawienie faktury z błędną nazwą firmy?
24.02.2020

Wysyłanie klientom kartek imieninowych i urodzinowych

Czy wysyłanie klientom kartek imieninowych i urodzinowych nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych?
24.02.2020

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

Czy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony wyrokiem sądu dotyczy jedynie dróg publicznych?
24.02.2020

Ograniczenia w wyborze formy opodatkowania podatkiem liniowym

Kiedy nie można wybrać podatku liniowego 19%?
24.02.2020

Wypłata zaliczek w spółkach osobowych

Czy dopuszczalne jest dokonywanie wypłat zaliczek na poczet zysku w spółkach osobowych?
24.02.2020

Przerwa na papierosa w pracy

Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić w zakładzie pracy specjalne pomieszczenie dla osób palących papierosy? Jak powinno rozliczać się czas spędzony na paleniu w ramach czasu pracy?
24.02.2020

Prowadzenie ewidencji czasu pracy

Jak prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika?
24.02.2020

Obowiązki rady nadzorczej w spółce akcyjnej

Jakie obowiązki w Spółce Akcyjnej ma Rada Nadzorcza i co grozi za ich naruszenie?
24.02.2020

Kryzys a rozwiązanie umowy najmu

Czy kryzysem gospodarczym można uzasadniać rozwiązanie umowy najmu obiektu magazynowego?
24.02.2020

Ustawa o bateriach i akumulatorach

Jakie obowiązki ciążą na podmiotach wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory?