opinie prawne

opinie prawne

Prawnicy Kancelarii Grzybkowski, Guzek i Partnerzy regularnie przygotowują na zlecenie Klientów opinie prawne – w sprawach wymagających specjalistycznej interpretacji. Równolegle nasi eksperci przygotowują opinie studialne dotyczące istotnych zmian w prawie – na potrzeby wewnętrzne naszej Spółki. Zapraszamy do lektury.

PRZEWIŃ
24.02.2020

Konsekwencje podatkowe przekształcenia spółki komandytowej w komandytowo-akcyjną

Jakie są konsekwencje podatkowe przekształcenia spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną w trakcie roku podatkowego dla wspólników będących osobami fizycznymi?
24.02.2020

Skutki podatkowe sprzedaży i wymiany akcji polskiej spółki przez spółki zagraniczne

Jakie skutki podatkowe pociąga za sobą transakcja sprzedaży oraz wymiany akcji polskiej spółki pomiędzy spółkami zagranicznymi?
24.02.2020

Zmiany w procesie restrukturyzacyjnym

Jakie zmiany wprowadziła ustawa z dnia 6 marca 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym?
24.02.2020

Interpretacje zapisów umowy najmu

Jakie są konsekwencje niejednoznacznego zapisu umowy najmu dotyczącego terminu wypowiedzenia?
24.02.2020

Termin wystawienia faktury dokumentującej zaliczkę

W jakim terminie powinna być wystawiona faktura dokumentująca otrzymanie zaliczki na poczet robót budowlanych?
24.02.2020

Podatkowe skutki darowizny nieruchomości

Jakie skutki podatkowe dla obu stron niesie przekazanie przez spółkę z o.o. na rzecz fundacji nieruchomości obciążonej długami?
24.02.2020

Umowa sponsorska z klubem sportowym

Jakie zapisy powinna zawierać umowa sponsorska, aby chronić interesy sponsora?
24.02.2020

Reklama w trakcie audycji telewizyjnej

Jak często, podczas sponsorowanych programów telewizyjnych, można pokazywać logotyp sponsora?
24.02.2020

Umowa na kampanię reklamową z udziałem celebryty

Wzór umowy regulującej zasady współpracy w ramach kampanii reklamowej między firmą a podmiotem reprezentującym celebrytę.
24.02.2020

Umowa na wykonanie filmu promocyjnego

Wzór umowy obejmującej etap przygotowania, realizacji, dokonywania poprawek i dostarczenia wersji ostatecznej filmu promocyjnego.
24.02.2020

Umowa na świadczenie usług reklamowych podczas imprezy

Wzór umowy na świadczenie usług reklamowych podczas trwania imprezy.
24.02.2020

Umowa na organizację wystawy

Wzór umowy o dzieło z kuratorem na organizację wystawy dzieł sztuki.
24.02.2020

Umowa na organizację cyklu koncertów

Wzór umowy między właścicielem obiektu a organizatorem na organizację cyklu koncertów jazzowych.
24.02.2020

Przykład umowy na organizację imprezy na terenie centrum handlowego

Wzór umowy na organizację imprezy kulturalnej na terenie centrum handlowego.
24.02.2020

Udostępnianie struktury plików systemu informatycznego podmiotowi trzeciemu

Czy licencjobiorca może udostępnić podmiotowi trzeciemu część dokumentacji związanej z zakupionym oprogramowaniem?