opinie prawne

opinie prawne

Prawnicy Kancelarii Grzybkowski, Guzek i Partnerzy regularnie przygotowują na zlecenie Klientów opinie prawne – w sprawach wymagających specjalistycznej interpretacji. Równolegle nasi eksperci przygotowują opinie studialne dotyczące istotnych zmian w prawie – na potrzeby wewnętrzne naszej Spółki. Zapraszamy do lektury.

PRZEWIŃ
11.03.2020

Jak się sprawdza mechanizm podzielonej płatności?

Po ponad 2 miesiącach obowiązywania nowych zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności warto podsumować związane z nim praktyczne problemy. Okazją ku temu są wydane przez Ministerstwo Finansów objaśnienia podatkowe.
11.03.2020

Biała lista podatników VAT - wyjaśniamy zawiłości

Wykaz podatników VAT, zwany potocznie białą listą, funkcjonuje od 1 września 2019 roku. W dniu 1 stycznia 2020 roku w życie weszły przepisy przewidujące podatkowe konsekwencje niestosowania białej listy. Omawiamy istotne elementy nowych przepisów, ujęte w objaśnieniach opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.
24.02.2020

Miejsce pracy kierowcy a prawo do diety

W jaki sposób należy w umowie o pracę określić miejsce pracy kierowcy?
24.02.2020

Podmioty nieposiadające zdolności upadłościowej

Wobec których podmiotów nie można ogłosić upadłości?
24.02.2020

Oznakowanie samochodu służbowego

Czy dopuszczalne jest oznakowanie samochodu służbowego folią odblaskową?
24.02.2020

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem CE

W jakich przypadkach możliwe jest oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem CE?
24.02.2020

Brak umowy sprzedaży a zapłata za towar

Czy w razie braku umowy określającej termin płatności kupujący może odmówić zapłaty?
24.02.2020

Odszkodowanie za sąsiedztwo z planem zagospodarowania przestrzennego

Czy właściciele nieruchomości sąsiadujących z terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mogą dochodzić odszkodowań z tytułu zmniejszenia wartości ich nieruchomości?
24.02.2020

Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe

Jakie zmiany wprowadza ustawa z dnia 11 maja 2007 roku o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych?
24.02.2020

Podatkowe skutki skracania nazw na fakturach

Jakie skutki może mieć wystawienie faktury z błędną nazwą firmy?
24.02.2020

Wysyłanie klientom kartek imieninowych i urodzinowych

Czy wysyłanie klientom kartek imieninowych i urodzinowych nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych?
24.02.2020

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

Czy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony wyrokiem sądu dotyczy jedynie dróg publicznych?
24.02.2020

Ograniczenia w wyborze formy opodatkowania podatkiem liniowym

Kiedy nie można wybrać podatku liniowego 19%?
24.02.2020

Wypłata zaliczek w spółkach osobowych

Czy dopuszczalne jest dokonywanie wypłat zaliczek na poczet zysku w spółkach osobowych?
24.02.2020

Przerwa na papierosa w pracy

Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić w zakładzie pracy specjalne pomieszczenie dla osób palących papierosy? Jak powinno rozliczać się czas spędzony na paleniu w ramach czasu pracy?