opinie prawne

opinie prawne

Prawnicy Kancelarii Grzybkowski, Guzek i Partnerzy regularnie przygotowują na zlecenie Klientów opinie prawne – w sprawach wymagających specjalistycznej interpretacji. Równolegle nasi eksperci przygotowują opinie studialne dotyczące istotnych zmian w prawie – na potrzeby wewnętrzne naszej Spółki. Zapraszamy do lektury.

PRZEWIŃ
24.02.2020

Interpretacje zapisów umowy najmu

Jakie są konsekwencje niejednoznacznego zapisu umowy najmu dotyczącego terminu wypowiedzenia?
24.02.2020

Termin wystawienia faktury dokumentującej zaliczkę

W jakim terminie powinna być wystawiona faktura dokumentująca otrzymanie zaliczki na poczet robót budowlanych?
24.02.2020

Podatkowe skutki darowizny nieruchomości

Jakie skutki podatkowe dla obu stron niesie przekazanie przez spółkę z o.o. na rzecz fundacji nieruchomości obciążonej długami?
24.02.2020

Umowa sponsorska z klubem sportowym

Jakie zapisy powinna zawierać umowa sponsorska, aby chronić interesy sponsora?
24.02.2020

Reklama w trakcie audycji telewizyjnej

Jak często, podczas sponsorowanych programów telewizyjnych, można pokazywać logotyp sponsora?
24.02.2020

Umowa na kampanię reklamową z udziałem celebryty

Wzór umowy regulującej zasady współpracy w ramach kampanii reklamowej między firmą a podmiotem reprezentującym celebrytę.
24.02.2020

Umowa na wykonanie filmu promocyjnego

Wzór umowy obejmującej etap przygotowania, realizacji, dokonywania poprawek i dostarczenia wersji ostatecznej filmu promocyjnego.
24.02.2020

Umowa na świadczenie usług reklamowych podczas imprezy

Wzór umowy na świadczenie usług reklamowych podczas trwania imprezy.
24.02.2020

Umowa na organizację wystawy

Wzór umowy o dzieło z kuratorem na organizację wystawy dzieł sztuki.
24.02.2020

Umowa na organizację cyklu koncertów

Wzór umowy między właścicielem obiektu a organizatorem na organizację cyklu koncertów jazzowych.
24.02.2020

Przykład umowy na organizację imprezy na terenie centrum handlowego

Wzór umowy na organizację imprezy kulturalnej na terenie centrum handlowego.
24.02.2020

Udostępnianie struktury plików systemu informatycznego podmiotowi trzeciemu

Czy licencjobiorca może udostępnić podmiotowi trzeciemu część dokumentacji związanej z zakupionym oprogramowaniem?
24.02.2020

Traktat singapurski o prawie znaków towarowych

Jakie regulacje wprowadza Traktat Singapurski w zakresie ochrony dóbr niematerialnych?
24.02.2020

Prawa do oprogramowania stworzonego przez pracownika

Czy oprogramowanie stworzone przez pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w ramach wykonywanych obowiązków należą do pracodawcy?
24.02.2020

Postępowanie w sprawie wypadków przy pracy

Jak zbadać okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy?