Arkusz kalkulacyjny podzielono na działy odpowiadające „kosztom krótkookresowym” (np. żywność, książki, bilety do kina), „kosztom średniookresowym” (np. zakupy odzieży) oraz „kosztom długookresowym” (np. wyposażenie pokoju dziecka). Po wpisaniu aktualnych cen produktów i usług (średnich dla konkretnej miejscowości czy regionu) oraz określeniu ilości zużywanych przez dziecko (w paczkach, sztukach, litrach, kilogramach), program w sposób automatyczny zlicza wydatki w skali miesiąca i przedstawia ostateczną kwotę, czyli sumę kosztów, które miesięcznie ponosi opiekun dziecka.

Dodatkową zaletą arkusza jest to – podkreśla adwokat – że zmiana na przykład średniej ceny jednego artykułu czy usługi powoduje automatyczną zmianę kosztów miesięcznych, a także że arkusz podlega ciągłym udoskonaleniom (m.in. dopisywane są nietypowe pozycje, takie jak koszty dodatkowych zajęć sportowych czy artystycznych).

Arkusze kalkulacyjne podlegają ciągłym modyfikacjom i udoskonaleniom, zgodnie z sugestiami korzystających z nich osób. 

By pobrać:

- arkusz kalkulacyjny do obliczania alimentów na niemowlę: KLIKNIJ

- arkusz kalkulacyjny do obliczania alimentów na dziecko w wieku przedszkolnym: KLIKNIJ

- arkusz kalkulacyjny do obliczania alimentów na dziecko w wieku szkolnym: KLIKNIJ

- arkusz kalkulacyjny do obliczania alimentów na nastolatka: KLIKNIJ