Projekt ustawy przewiduje usługę polegającą na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) bez konieczności składania wniosku przez podatnika. KAS wypełni zeznanie w oparciu o dane przekazane przez płatników (pracodawcy, zleceniodawcy) oraz zawartych w zeznaniach za poprzednie lata (np. co do ulgi na dzieci). Usługa ta ma zastąpić tzw. wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (pre filled tax return). Podatnik będzie miał możliwość wybrania zeznania przygotowanego przez KAS bądź wypełnienia i złożenia go samodzielnie.

Po zapoznaniu się z zeznaniem przygotowanym przez KAS podatnik będzie mógł:
- zaakceptować je bez zmian,
- zmodyfikować,
- odrzucić i złożyć zeznanie samodzielnie,
- zignorować – wówczas po upływie terminu składania zeznań rocznych będzie ono uważane za zaakceptowane.

Zeznania mają być dostępne od:
- 15 lutego 2019 roku (dla dochodów za 2018 rok) – dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej składających PIT 37 oraz PIT 38,
- 15 lutego 2020 roku (dla dochodów za 2019 rok) – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą składających dotychczas zeznania PIT 36, PIT 36L, PIT 28.