Projektowane zmiany mają wprowadzić dawno zapowiadane przepisy ograniczające proceder wystawiania tzw. pustych faktur w oparciu o paragony pozostawione przez klientów przy kasie. Zjawisko to dotykało m.in. przedsiębiorców prowadzących stacje paliw i markety budowlane. Po wejściu zmian w życie, wystawienie faktury na podstawie paragonu będzie możliwe wyłącznie na podstawie paragonu, w którego treści zamieszczono numer NIP nabywcy.

Do innych ważnych zmian należy ograniczenie prawa obniżenia podatku należnego o nadwyżkę podatku naliczonego w kolejnych okresach rozliczeniowych. Dotyczyć to ma wypadków, gdy organ podatkowy udowodni, że obniżenie kwoty podatku należnego za następne okresy o różnicę podatku, którego ciężar został przerzucony na nabywcę towaru lub usługi lub osobę trzecią, skutkowałoby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika.