Jeżeli chodzi o umowy o pracę na czas określony, które były zawarte przed dniem 22 lutego 2016 roku, ustawodawca zdecydował, iż umowy te nadal pozostają umowami o pracę na czas określony, chyba że od momentu wejścia w życie nowelizacji upłynie okres 33 miesięcy.

Innymi słowy, umowy o pracę na czas określony zawarte przed dniem 22 lutego 2016 roku, których okres obowiązywania wynosi więcej niż 33 miesiące i upływa po dniu 22 listopada 2018 roku, najpóźniej z dniem 22 listopada 2018 roku ulegną przekształceniu w umowę o pracę na czas nieokreślony.

Jeżeli zawierają Państwo lub zawierali w przeszłości umowy o pracę na czas określony o długim okresie obowiązywania, zapraszamy do kontaktu z kancelarią. Zespół kancelarii pomoże rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości dotyczące korzystania z opisanej formy zatrudnienia.