„Konstytucja dla biznesu” – pierwsze projekty ustaw

Rząd opublikował pierwszą część pakietu ustaw wchodzących w skład tzw. „Konstytucji dla biznesu”

Regulacje zawarte dziś w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej mają się znaleźć w kilku odrębnych ustawach:

  • o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców,
  • o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
  • Prawo przedsiębiorców.

Obok utrwalenia zmian, które już weszły w życie 1 stycznia tego roku (jak np. możliwość powołania się na utrwaloną praktykę organu), pojawi się też wiele zupełnie nowych regulacji. Wśród nich warto wymienić:

  • Wprowadzenie szeregu zasad ogólnych, jak zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy czy zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy,
  • Powołanie Rzecznika Przedsiębiorców,
  • Wprowadzenie tzw. działalności nierejestrowanej, pod warunkiem braku przekroczenia kwoty miesięcznego przychodu ponad 50% pensji minimalnej.

Planowany termin wejścia zmian w życie to 1 września 2017 roku.