Ustawa ma określać zasady udzielania wsparcia osobom bezrobotnym, ich aktywizacji zawodowej, a także form pomocy osobom bezrobotnym. Ustawa ma też na celu precyzyjne określenie zasad zatrudniania cudzoziemców oraz funkcjonowania Funduszu Pracy.

Wiele wskazuje na to, że regulacje będą miały wpływ na działanie przedsiębiorstw (chociaż oczywiście wiele zależy od ostatecznego brzmienia ustawy), dlatego do tej sprawy na pewno będziemy wracać.