O uchwaleniu nowej ustawy informowaliśmy Państwa w ostatnim czasie. Wszystkie firmy, które będą dotknięte nową ustawą, mają jeszcze czas na dostosowanie się do nowych regulacji. Zaniechanie w tym zakresie podlega karze administracyjnej. Jednym z nowych obowiązków jest zapewnienie udziału osób zajmujących się w danej instytucji przeciwdziałaniem praniu pieniędzy w programach szkoleniowych. Wszystkie osoby zainteresowane odbyciem stosownego szkolenia lub wdrożeniem regulacji przygotowujących firmę na nowe regulacje, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.