Jak informowaliśmy Państwa wcześniej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłanie do płatników składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne informacji o rzekomym obowiązku przeprowadzania kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich pracowników przez płatników składek.

Pisma wysyłane z ZUS sugerowały, jakoby płatnicy składek byli zobligowani do przeprowadzania takich kontroli oraz składania ZUS comiesięcznych raportów o wynikach kontroli.

Jak już wskazywaliśmy wcześniej, takie ewentualne wymagania i rzekome obowiązki nie mają umocowania prawnego i zdaniem specjalistów naszej Kancelarii były „autorskim pomysłem” ZUS.

Po naszej interwencji ZUS skierował do kancelarii oficjalne pismo potwierdzające, iż opisane w pismach do płatników obowiązki nie są obligatoryjne, a sam proces raportowania o wynikach przeprowadzonych kontroli jest jedynie sugestią ZUS, która w zamierzeniu ma usprawnić racjonalizację wydatków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Z treścią pisma ZUS mogą się Państwo zapoznać tutaj:
https://grzybkowskiguzek.pl/files/pismo_zus_departament_zasilkow.pdf

(opracował: Robert Rudnicki)