Czasami jest tak, że zobowiązania finansowe przekraczają nasze możliwości. Nie jesteśmy już w stanie spłacać rat kredytu czy kolejnych rat pożyczek. W takim wypadku rozwiązaniem (mówimy o sytuacji "prywatnej") może być instytucja upadłości konsumenckiej.

W uzupełnieniu omawianego tematu - publikujemy wzór wniosku o ogłoszenie upadłości: POBIERZ