Obecnie osoba fizyczna prowadząca działalności gospodarczą przez pierwsze 24 miesiące od jej założenia płaci ZUS (składka emerytalna i rentowa) w wysokości stanowiącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z projektowaną zmianą, od 25 do 36 miesiąca składki te wynosiłyby 60% minimalnego wynagrodzenia.

Zmiana miałaby wejść w życie 1 stycznia i objąć te osoby, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej po wejściu w życie nowelizacji.