W kolejnych odcinku programu Telewizji WTK poświęconego edukacji prawnej, adwokat Tomasz Grzybkowski opowiada o sytuacji prawnej nieletnich i ich rodziców.

Dwa podstawowe akty prawne regulujące w Polsce te zagadnienia to Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (gruntownie znowelizowana w 2014 roku).
Jej główne działy to: zapobieganie demoralizacji, odpowiedzialność nieletnich za przestępstwa oraz pomoc rodzinie w wychowaniu nieletnich.

Jak się okazuje - ustawa zakłada, że obywatele mają obowiązek... zawiadamiania o demoralizacji, a policja ma obowiązek interweniować również w sprawach, które nie są wykroczeniem albo przestępstwem. Sąd może zdecydować o zastosowaniu środków wychowawczych.