Ustawa z 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw zmieniła zasady składania sprawozdań finansowych do KRS i do urzędów skarbowych.

Oprócz wprowadzenia obowiązku składania sprawozdań za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, czekają nas zmiany zasad składania sprawozdań do urzędów skarbowych. Wprowadzone będą 1 października 2018 roku.

Dla osób fizycznych oznaczać to będzie składanie sprawozdań za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w określonej urzędowo strukturze logicznej (JPK), do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Podatnicy CIT będą składać sprawozdania do urzędu skarbowego wyłącznie wówczas, gdy nie będą wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS.