Dotychczas możliwe było jedynie ustalenie, czy dany podatnik posiada prawidłowy numer NIP oraz jaki jest jego status jako podatnika VAT. Te dane nie stanowią jednak gwarancji wiarygodności kontrahenta. Urzędy skarbowe nie mogły udzielić informacji o tym, czy kontrahent złożył deklarację albo czy ujął w niej interesujące przedsiębiorcę dane.

Ten stan rzeczy ma ulec zmianie w razie uchwalenia nowelizacji ordynacji podatkowej, nad którą pracuje Ministerstwo Finansów i Rozwoju. Zmiana ma umożliwić przedsiębiorcom uzyskanie informacji o złożeniu lub braku złożenia deklaracji lub innych dokumentów, ujęciu w deklaracji lub dokumentach określonych zdarzeń, a także zaleganiu w podatkach wynikających z konkretnych deklaracji. W tym zakresie uchylona zostaje tajemnica skarbowa.

Należy spodziewać się, że w razie wejścia zmian w życie, fiskus będzie oczekiwać od podatników chcących odliczyć VAT skorzystania z nowych możliwości weryfikacji kontrahenta w ramach należytej staranności. Sprawdzenie danych w urzędzie skarbowym stanie się wówczas niezbędnym elementem posiadanych przez firmę procedur ostrożnościowych.

Z nowej wersji projektu usunięto przepisy o przekazywaniu przez banki dobowych wyciągów z rachunków bankowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.