Sprawa dotyczyła podatnika, który domagał się zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni. Urząd skarbowy przesłużył termin zwrotu podatku. Zażalenie podatnika na to postanowienie urzędu skarbowego nie zostało uwzględnione. Rację fiskusowi przyznał także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. W uzasadnieniu wyroku wskazał, że dla zasadności przedłużenia terminu zwrotu konieczne jest jedynie wskazanie okoliczności przemawiających za potrzebą dodatkowej weryfikacji wniosku o zwrot.


Z poglądem takim nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny. Uchylając zarówno wyrok WSA jak i postanowienia organów podatkowych wskazał, że dla skuteczności przedłużenia terminu zwrotu podatku konieczne było doręczenie podatnikowi postanowienia w tym zakresie.