Regulamin płatności PayU

Regulamin płatności PayU

Nasza Kancelaria daje Państwu możliwość skorzystania z usługi zdalnej porady prawnej. System szybkich, bezpiecznych płatności internetowych PayU pozwala na wygodne przekazanie honorarium dla prawnika i natychmiastowe uzyskanie potrzebnej konsultacji - drogą telefoniczną bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCEDURY

1. Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail z biurem Kancelarii - informacje kontaktowe znajdą Państwo w dziale Kontakt.
2. Na podstawie uzyskanych od Państwa informacji dotyczących stopnia złożoności sprawy, prawnik naszej Kancelarii wyceni usługę porady prawnej w kwocie brutto i poinformuje o tej wycenie.

3. Prosimy o wypełnienie formularza z uwzględnieniem wyceny usługi podanej przez prawnika (w przypadku usługi dla firmy - prosimy o zaznaczenie opcji "faktura" i uzupełnienie odpowiednich rubryk). Państwa dane zostaną wykorzystane wyłącznie do obsługi transakcji.

4. Jeżeli odbiorcą usługi jest firma, prosimy o zaznacznie opcji "faktura" i wypełnienie dodatkowych pól określających odbiorcę faktury VAT, którą wyślemy pocztą.
5. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć "dalej", a na następnym ekranie - kliknąć na kolorową ikonę - symbol systemu płatności PayU.

6. Zostaną Państwo przekierowani do bezpiecznego serwisu PayU, który umożliwi Państwu dokonanie błyskawicznego przelewu bądź płatności kartą - na wskazaną wcześniej kwotę.
Komunikat potwierdzający prawidłowe przeprowadzenie transakcji kończy operację.
Po uzyskaniu potwierdzenia wpłaty prawnik Kancelarii wykona uzgodnioną wcześniej usługę, a (jeżeli takie będzie Państwa życzenie) biuro Kancelarii przekaże Państwu fakturę VAT.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU SZYBKICH PŁATNOŚCI

1. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski, Guzek i Partnerzy z siedzibą w Poznaniu, ul. Dominikańska 3 (dalej: „Kancelaria”), udostępnia w swoim serwisie internetowym narzędzie służące dokonywaniu błyskawicznych płatności za usługi świadczone przez Kancelarię użytkownikom (dalej: Klient).

2. Narzędzie służy do regulowania należności za udzielanie porad prawnych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (telefonu lub poczty elektronicznej). Zakres oraz przedmiot porady prawnej jest uzależniony od specyfiki przedstawionego przez Klienta zagadnienia. Udzielenie porady prawnej może polegać w szczególności na:

a) sporządzeniu krótkiego pisma procesowego, wezwania do zapłaty, oświadczenia o odstąpieniu od umowy itp.;

b) wyjaśnieniu sygnalizowanych przez Klienta wątpliwości dotyczących określonego stanu faktycznego;

c) określenie działań, które powinien podjąć Klient (np. wypowiedzieć umowę, wystąpić z powództwem o zapłatę itp.).

3. Warunki realizacji zdalnej usługi prawnej, a w szczególności:

- typ i rodzaj informacji dostarczonych przez Klienta, niezbędnych do wykonania usługi (np. informacja o istocie zagadnienia prawnego, stanie faktycznym, kopie dokumentacji, akt, materiały ilustracyjne itd.),

- wycena usługi,

- sposób jej realizacji (odpowiedź ustna, e-mail, odpowiedź pisemna, inne),

- termin realizacji,

każdorazowo ustalane są indywidualnie.

4. Procedura dokonywania szybkich płatności w serwisie www.grzybkowski-guzek.pl dzieli się na następujące etapy:

- uzgodnienie warunków usługi z pracownikiem Kancelarii (drogą telefoniczną bądź przez e-mail),

- wypełnienie i wysłanie przez Klienta formularza identyfikującego konkretne zlecenie,

- zlecenie i autoryzacja płatności w wybranym banku - za pośrednictwem serwisu PayU.

5. Dane wpisywane przez Klienta w formularzu identyfikującym zlecenie są zbierane wyłącznie w celu sprawnego obsłużenia usługi i nie są przechowywane ani udostępniane podmiotom trzecim. Wszelkie informacje przekazane przez Klienta w ramach procedur opisanych w niniejszym Regulaminie są objęte tajemnicą adwokacką, w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji o których mowa w zdaniu poprzedzającym jest nieograniczony w czasie.

6. Funkcja szybkich płatności służy regulowaniu płatności w złotych polskich, a wycena usługi ustalana jest i regulowana w kwocie brutto (zawiera podatek VAT).

7. Zlecenie i autoryzowanie przez Klienta płatności jest rozumiane jako zlecenie wykonania usługi.

8. Usługa świadczona jest po zarejestrowaniu płatności (tj. po przekazaniu informacji o uregulowaniu należności do Adwokackiej Spółki Partnerskiej Grzybkowski, Guzek i Partnerzy). Przed udzieleniem porady prawnej, Klient może zrezygnować z zamówionej usługi. W przypadku o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Kancelaria zwróci Klientowi całą kwotę wpłaconą tytułem honorarium na poczet usługi.

9. Poufne dane dotyczące płatności, w szczególności parametry logowania do rachunków bankowych i autoryzowania transakcji, w całości obsługiwane są przez zewnętrzny, certyfikowany serwis PayU. Klient korzystający z szybkiej płatności, w momencie finalizowania transakcji, przekierowywany jest do zabezpieczonego serwisu PayU. 

10. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski, Guzek i Partnerzy dokłada wszelkich starań, żeby usługi świadczone były na jak najwyższym poziomie. Usługi świadczone są na podstawie informacji udzielanych przez Klientów i w oparciu o aktualny stan prawny.

 

Kancelaria prawnicza / adwokacka - nawigacja