Aktualności

Na sprzedaż maszyna do cięcia tkanin Gerber DCS3606

Syndyk Masy Upadłości spółki FMT TomteQ Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łowęcinie ogłasza o sprzedaży w trybie konkursu ofert i zaprasza do składania ofert nabycia ruchomości – maszyny do cięcia tkanin (cutter) Gerber DCS3606, rok prod. 2010.

Oferowana cena nabycia ruchomości nie może być niższa niż kwota 100.500,00 (słownie: sto tysięcy pięćset 00/100) złotych netto + 23% VAT. Wadium stanowi kwota 20.100,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy sto 00/100) złotych.

Termin składania ofert upływa w dniu 16.06.2022 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2022 r.
Regulamin sprzedaży oraz wycena – opinia o wartości mogą zostać udostępnione po kontakcie z syndykiem.

Pełna treść ogłoszenia: KLIKNIJ