Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży działki AG w Łowęcinie - 1376 mkw

Syndyk Masy Upadłości spółki FMT TomteQ Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łowęcinie ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki i zaprasza do składania ofert nabycia działki inwestycyjnej o pow. 0,1376 ha, położonej w Łowęcinie.

Działka jest niezabudowana i mieści się przy ul. Śliwkowej (działka ewidencyjna nr 78/6, powierzchnia 0,1376 ha). Przedmiotowa nieruchomość określona w miejscowym planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu jako „U” - teren zabudowy usługowej nieuciążliwej, z dopuszczeniem produkcji nieuciążliwej.

Oferowana cena nabycia nieruchomości nie może być niższa niż kwota 242.314,80 złotych netto, podana wartość nie zawiera w szczególności podatku VAT.

Wadium stanowi 10% kwoty wskazanej w postanowieniu Sędziego komisarza z dnia 26 sierpnia 2020 roku o zgodzie na sprzedaż przez syndyka nieruchomości z wolnej ręki i wynosi 34.616,40 zł.

Termin składania ofert upływa w dniu 17.11.2022 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2022 r.

Pełna treść ogłoszenia - KLIKNIJ