Aktualności

Przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa PW Deweloper Sp. z o.o. w Luboniu k. Poznania

Sędzia-komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej PW DEVELOPER sp. z o.o. w Luboniu (KRS nr 0000392574) zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2022 roku o godz. 13.00 w Sądzie Rejonowym Poznań–Stare Miasto w Poznaniu, sala 134, ul. Młyńska 1a, Poznań, 61-729, odbędzie się przetarg, którego przedmiotem będzie sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego - PW DEVELOPER sp. z o.o. w Luboniu.

Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego-komisarza. Wszelkie informacje dotyczące przetargu oraz przedsiębiorstwa upadłego, w tym dostęp do opisu i oszacowania, można uzyskać osobiście w Kancelarii Syndyka w Poznaniu przy ul. Dominikańskiej 3, listownie pod adresem: Kancelaria Syndyka Krzysztofa Szczepańskiego, ul. Dominikańska 3, 61-762 Poznań, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: k.szczepanski@grzybkowski-guzek.pl.

W skład przedsiębiorstwa upadłego wchodzą nieruchomości położone w Plewiskach, udziały w spółkach kapitałowych i wierzytelności.

Do pobrania:
Postanowienie sędziego komisarza w sprawie warunków przetargu: KLIKNIJ