Aktualności

Syndyk sprzeda wierzytelności wobec Eko Farmy Wielkie Sp. z o.o. - KRS 0000300122

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym spółki Office Futura z siedzibą w Poznaniu, ogłasza o sprzedaży wierzytelności wobec Eko Farmy Wielkie Sp. z o.o. w łącznych kwotach 5.128.531,45 złotych i 608.044,73 euro, za cenę łączną nie niższą niż 77.129,54 złotych.

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Office Futura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu (sygn. akt XI GUp 89/20), ogłasza o sprzedaży w trybie z wolnej ręki składników majątku Upadłego, w postaci wierzytelności wobec spółki Eko Farmy Wielkie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000300122) w łącznych kwotach 5.128.531,45 złotych i 608.044,73 euro, za cenę łączną nie niższą niż 77.129,54 złotych.

Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i tryb sprzedaży oraz Regulamin konkursu ofert i operat szacunkowy przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: k.szczepanski@grzybkowski-guzek.pl lub pisemnie, na adres Kancelarii Syndyka: ul. Dominikańska 3, 61-762 Poznań. Informacje są również dostępne pod adresem: https://grzybkowskiguzek.pl/restrukturyzacja w dziale ogłoszeń.

Osoby zainteresowane nabyciem ww. udziałów winny składać oferty w terminie do dnia 3 października sierpnia 2022 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 października 2022 roku.

Załączniki do pobrania:

- Oszacowanie wartości należności Office Futura - KLIKNIJ

- Regulamin wierzytelności Office Futura - KLIKNIJ