Compliance


Działalność gospodarcza, niezależnie od formy jej prowadzenia wymaga ciągłego śledzenia zmieniającego się prawa i regularnych modyfikacji uwzględniających ewolucję przepisów. Wsparcie kompetentnych prawników, na bieżąco analizujących stan prawny, jest bezcenne. Tylko w takim przypadku możliwe jest zachowanie ciągłości prowadzenia biznesu i zagwarantowanie odpowiedniego bezpieczeństwa działalności bieżącej i inwestycji.


Zakres usług

 • kontrola zgodności działalności firmy z prawem

  Każda firma w swojej działalności dotyka wielu aspektów prawa i opiera się na przepisach z różnych dziedzin. Bieżąca analiza zgodności działalności firmy z prawem gwarantuje bezpieczeństwo prowadzenia biznesu i pomaga lepiej planować przy-szłość przedsiębiorstwa. Wsparcie, jakiego Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski, Guzek i Partnerzy udziela w tym zakresie, może mieć charakter stały i polegać na pełnej obsłudze wszelkich zagadnień prawnych, może również dotyczyć pojedynczych przypadków wymagających interwencji specjalisty.

 • optymalizacja procedur

  Jak sprostać obowiązkom wynikającym z przepisów prawa,jednocześnie nie wprowadzając nadmiernych obciążeń w bieżącym funkcjonowaniu firmy? Wypracowanie optymalnych procedur regulujących różne aspekty działania przedsiębiorstwa wymaga co prawda konsultacji prawnych, ale skutkuje wymiernymi oszczędnościami.

 • weryfikacja procedur nadzorczych

  Nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwo powinno opierać się między innymi na skutecznej kontroli - weryfikującej zgo-dność bieżących działań z planami i intencjami udziałowców, a jednocześnie - z obowiązującymi przepisami prawa. Prawnicy naszej Kancelarii analizują potrzeby nadzorcze, aby zapewnić klientom bezpieczeństwo biznesu, pomagają również w wypra-cowaniu odpowiednich procedur oraz narzędzi gwarantujących ich respektowanie. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku rozbudowanych organizacji o złożonej strukturze i rozległych polach działania.

 • tworzenie wewnętrznych regulaminów

  Wewnętrzne regulaminy porządkują działanie każdego organizmu biznesowego. Od ich precyzji, a jednocześnie uniwersal-ności, zależy płynność działania przedsiębiorstwa. Odpowiednie ich sformułowanie, najlepiej przy udziale doświadczonych specjalistów, ułatwia późniejsze zarządzanie biznesem. Prawnicy Kancelarii Adwokackiej Grzybkowski, Guzek i Partnerzy wspierają klientów również na tym etapie.

 • weryfikacja zawieranych umów

  Większość firm w kontraktach z kontrahentami posługuje się różnego rodzaju umowami. Mogą one dotyczyć powtarzalnych transakcji, realizowanych w dłuższym okresie czasu albo jednorazowych zakupów. Oprócz umów regulujących kupno-sprze-daż towaru lub usług istnieje szereg innych umów cywilno-prawnych. Nasi prawnicy weryfikują ich efektywność dbając o to, by w wystarczający sposób zabezpieczały interesy klienta teraz i w przyszłości.

 • ochrona informacji poufnych

  We współczesnym świecie nie bez powodu to właśnie informacjom przypisuje się największe znaczenie. Tajemnice firmy wymagają kompetentnej ochrony, a w przypadku ich naruszenia - konsekwentnego dochodzenia odszkodowań za skutki ujawnienia poufnych wiadomości. Każde przedsiębiorstwo powinno wypracować metody ochrony tego typu informacji zarówno w relacjach wewnętrznych - między pracownikami, jak i w kontaktach zewnętrznych - z kontrahentami. Dla wypracowania odpowiedniego modelu warto skorzystać ze specjalistycznej porady prawnej.

Szukasz prawnika dla swojej firmy?

Napisz do nas lub zadzwoń 61 852 62 77

Przykładowe pisma tej specjalizacji - z praktyki naszej Kancelarii:

więcej przykładów - kliknij

Kancelaria prawnicza / adwokacka - nawigacja