Podatki


Wysokość obciążeń podatkowych jest czynnikiem, który w największym stopniu wpływa na kondycję firm. Skomplikowany system podatkowy i ciągła niedoskonałość aparatu skarbowego nie ułatwiają pracy przedsiębiorcom. Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy, jak pomocna może okazać odpowiednia optymalizacja podatkowa. W tej sytuacji szczególne znaczenie ma pomoc specjalistów dysponujących najświeższą wiedzą. Dysponując gronem kompetentnych fachowców możemy objąć naszych klientów wszechstronną opieką w każdym z aspektów prawa podatkowego oraz sprawić, że podatki dla firm nie będą tak uciążliwe.

Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz doskonałej znajomości przepisów prawa podatkowego, jesteśmy w stanie w znacznym stopniu zminimalizować obciążenia podatkowe naszych Klientów. W ramach naszych działań przeprowadzamy rzetelną analizę podatkową przedsiębiorstw, skupiając się zarówno na obecnych, jak i przeszłych zdarzeniach gospodarczych i obciążeniach podatkowych. Rzetelna optymalizacja podatkowa jest niezmiernie istotna z punktu widzenia rozwoju biznesu oraz realizacji działań inwestycyjnych. Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

Głównym obszarem funkcjonowania naszej kancelarii prawnej jest Poznań. Zapewniamy indywidualne podejście oraz dopasowanie działań optymalizacji podatkowej do potrzeb Klientów. Niezależnie od tego, z jakim problemem się borykasz oraz w jakiej branży działasz, współpraca z nami okaże się dla Ciebie dobrym wyborem.


Zakres usług

 • podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

  Powodzenie w interesach i gromadzenie dużego majątku wiąże się również z koniecznością skutecznego zarządzania posia-danymi środkami. W przypadkach dużych dochodów osobistych specjalistyczna pomoc doradcy podatkowego jest wręcz niezbędna. Oparte na wszechstronnej wiedzy i doświadczeniu wskazówki doradcy pozwalają zaoszczędzić bardzo duże kwoty.

 • podatek dochodowy od osób prawnych CIT

  Analiza prowadzonego biznesu pozwala zoptymalizować strukturę przedsiębiorstwa pod kątem obciążeń podatkowych, zwłaszcza w kontekście podatku od osób prawnych CIT. Być może konsekwencją aktualnej formuły kapitałowa firmy są nadmierne koszty fiskalne? Warto sprawdzić, czy możliwa jest modyfikacja struktury przedsiębiorstwa w celu optymalizacji podatkowej. Prawnicy i doradcy podatkowi Adwokackiej Spółki Partnerskiej Grzybkowski, Guzek i Partnerzy dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.

 • podatek od towarów i usług VAT

  Podatek VAT, poprzez złożoność przepisów regulujących jego stosowanie, jest jednym z bardziej skomplikowanych obciążeń fiskalnych. Zagadnienie to dotyczy właściwie wszystkich branż, natomiast szczególne znaczenie ma w przypadku handlu oraz przy obrocie z zagranicą. Należności z tytułu podatku VAT są skrupulatnie egzekwowane przez aparat skarbowy, co w przy-padku opóźnień w rozliczeniach i nieudanych transakcji może rodzić dodatkowe problemy. Nasi pracownicy i doradcy poda-tkowi pomagają odnaleźć się w zawiłościach przepisów podatkowych związanych z VAT.

 • akcyza

  Akcyza jest podatkiem, który w zamierzeniu ustawodawcy ma ograniczać konsumpcję niektórych dóbr. Nasza Kancelaria wszechstronnie reprezentuje podmioty, które zajmują się produkcją i obrotem towarami obłożonymi akcyzą. Nasi prawnicy i doradcy podatkowi śledzą zmiany przepisów dotyczących podatku akcyzowego i legitymują się imponującym doświad-czeniem w tym zakresie.

 • podatek od spadków i darowizn

  Dziedziczenie albo otrzymywanie składników majątku może wiązać się z poważnymi obciążeniami podatkowymi. Ponieważ procedura przekazywania rodzinnych dóbr związana jest najczęściej z dużymi emocjami, niełatwe jest zachowanie odpowie-dniego dystansu i spokojne rozpoznanie sprawy. Pomóc w tym może prawnik. Dzięki wskazówkom specjalisty można zmi-nimalizować daninę podatkową, korzystając z szeregu przepisów i specyficznych procedur przekazywania majątku. Zaga-dnienie to jest ściśle związane z tematem sukcesji w biznesie.

 • podatek od nieruchomości

  W interesie właścicieli nieruchomości jest, by wynikające z tego obciążenia podatkowe były możliwie jak najmniejsze. Ma to szczególne znaczenie w przypadku obiektów dużych, o zróżnicowanym przeznaczeniu, jak również - w przypadku skompli-kowanej sytuacji prawnej. Prawnicy Kancelarii Grzybkowski, Guzek i Partnerzy reprezentują klientów we wszelkich sprawach związanych z podatkami od nieruchomości, we wszelkich urzędach i wszystkich instancjach sądu.

 • kontrole skarbowe i podatkowe

  Kontrole skarbowe nie muszą paraliżować działania całej firmy. Odpowiednie wsparcie kontrolowanego podmiotu ze strony doświadczonego prawnika pozwala zmniejszyć dolegliwości i utrudnienia organizacyjne związane z kontrolą. Dbamy o to, by reprezentując naszych klientów przekazywać organom podatkowym informacje zgodnie z intencjami prowadzącego firmę. Jednocześnie w imieniu podmiotu kontrolowanego dbamy o zachowanie prodecur kontroli.

 • raje podatkowe

  Jedną z metod optymalizacji podatkowej jest korzystanie z faktu zróżnicowania systemów podatkowych w różnych pań-stwach i przeniesienie części działalności gospodarczej do innego kraju. Czy to jest dobre rozwiązanie? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, zwłaszcza w sytuacji ewoluujących przepisów i różnych interpretacji. Konieczne jest nie tylko doświadczenie, ale i bieżąca wiedza o rozwiązaniach podatkowych w różnych krajach. Nasi prawnicy analizują wszelkie aspekty biznesu klienta i wskazują optymalne rozwiązanie.

 • podatkowe grupy kapitałowe

  W wielu przypadkach sposobem na zmniejszenie obiążeń fiskalnych może być podatkowa grupa kapitałowa. Nasi specjaliści pomagają znaleźć najlepsze w danym momencie rozwiązanie i udzielają pomocy na etapie tworzenia i działania podatkowych grup kapitałowych.

 • tarcze podatkowe

  Tarcze podatkowe to metoda obniżenia podatków w drodze korzystania z finansowania działalności za pomocą kapitału obcego. Najpopularniejszymi metodami jest korzystanie z kredytów, których odsetki zalicza się do kosztów uzyskania dochodów. Inną formą jest leasing, a także zwykła amortyzacja. Doradcy podatkowi w naszej Kancelarii pomagają w stworzeniu optymalnej formuły biznesu wykorzystującego tarcze.

Szukasz prawnika dla swojej firmy?

Napisz do nas lub zadzwoń 61 852 62 77

Przykładowe pisma tej specjalizacji - z praktyki naszej Kancelarii:

więcej przykładów - kliknij

Kancelaria prawnicza / adwokacka - nawigacja