Prawo autorskie


Zagadnienia praw autorskich nabrały szczególnego znaczenia w XXI wieku - wieku informacji i nowoczesnych środków przekazu. Ochrona dorobku intelektualnego w zmieniających się warunkach wymaga nie tylko nowych narzędzi, ale przede wszystkim - kompetentnego wsparcia prawnego. Ponieważ przewaga wielu podmiotów wynika właśnie z posiadanego know-how, brak takiego wsparcia może doprowadzić do poważnych strat, a nawet upadku przedsiębiorstwa.


Zakres usług

 • ochrona praw autora

  Dorobek intelektualny jest jedną z większych wartości, a jednocześnie - z racji swojej specyfiki - majątkiem trudnym do zabezpieczenia. Pomagamy w konstruowaniu mechanizmów i umów zapewniających optymalną ochronę praw autorów w różnych przypadkach, a w przypadku ich naruszenia - reprezentujemy twórców.

 • sprawy dotyczące patentów

  Nowoczesne rozwiązania technologiczne w czasach swobodnej wymiany myśli, informacji i kontaktów międzynarodowych są szczególnie narażone na ryzyko kopiowania. Nasi prawnicy wspierają wynalazców i inwestorów na etapie zabezpieczania patentowego nowych rozwiązań, a także - egzekwowania wynikających z tego praw. Profesjonalne wsparcie prawne jest w takim przypadku niezbędne - między innymi ze względu na różnice w uregulowaniach prawnych dotyczących patentów w różnych krajach.

 • sprawy dotyczące znaków towarowych

  W wielu przypadkach kluczową rolę w powodzeniu biznesu ma siła marki, czyli znaku towarowego, jakim opatrzony jest pro-dukt lub usługa. Specjaliści z Kancelarii Grzybkowski, Guzek i Partnerzy pomagają przedsiębiorcom w rejestracji i ochronie zarejestrowanych znaków towarowych. Specjalistyczne wsparcie niezbędne jest również przy transakcjach kupna-sprzedaży bądź udzielaniu licencji na wykorzystanie marek.

 • umowy licencyjne

  Odpowiednie sformułowanie umowy licencyjnej ma kluczowe znaczenie dla dobrej współpracy między licencjodawcą a li-cencjobiorcą. Ta popularna metoda korzystania z opracowanego wcześniej modelu (np. biznesu franczyzowego) wymaga każdorazowej analizy prawnej. Dzięki temu licencjodawca może uzyskać najlepsze wynagrodzenie, a licencjobiorca - efektywnie korzystać z przewag marki.

 • umowy dotyczące przeniesienia praw autorskich

  Dobra intelektualne są we współczesnym świecie wyjątkowo atrakcyjnym towarem. Transakcje związane z przenoszeniem praw autorskich mają niekiedy imponującą skalę. Dlatego tak ważne jest obwarowanie ich precyzyjnymi zapisami odpo-wiednich umów. Nasi prawnicy pomagają w określeniu warunków umowy, jej sformułowaniu i egzekwowaniu.

 • spory dotyczące naruszenia praw autorskich

  Kancelaria Grzybkowski, Guzek i Partnerzy reprezentuje swoich klientów we wszelkich sprawach związanych z naruszeniami praw autorskich, na każdym etapie i w każdej instancji. Dotyczy to zarówno praw autorskich w różnych dziedzinach sztuki i literaturze, jak i praw autorskich do rozwiązań biznesowych, opracowań technicznych czy innych dzieł o charakterze intelektualnym.

Szukasz prawnika dla swojej firmy?

Napisz do nas lub zadzwoń 61 852 62 77

Przykładowe pisma tej specjalizacji - z praktyki naszej Kancelarii:

więcej przykładów - kliknij

Kancelaria prawnicza / adwokacka - nawigacja