Prawo rodzinne


Analiza katalogu typowych spraw wchodzących w zakres prawa rodzinnego skłania do wniosku, że praktycznie każdy obywatel co najmniej raz w życiu uczestniczy w sprawie z tej dziedziny. W wielu przypadkach jedynie adwokat może udzielić wszechstronnej, kompetentnej pomocy. Świadczymy naszym klientom wszechstronną pomoc, uwzględniając również dodatkowe aspekty procedur prawa rodzinnego, np. ich związek ze sprawami podatkowymi czy biznesowymi.


Zakres usług

 • rozwody

  Konsekwencją rozwodu jest nie tylko konieczność uregulowania kwestii opieki nad dziećmi czy konieczność podziału ma-jątku, ale w wielu przypadkach - konieczność dokonania przekształceń prowadzonego biznesu. Reprezentując naszych klientów w standardowych sprawach rozwodowych nasi adwokaci biorą pod uwagę każdy z aspektów sytuacji członków rodziny po ustaniu małżeństwa.

 • ustalenie kontaktów z dzieckiem

  To jeden z najwrażliwszych elementów procedury rozwodowej. Dzięki dużemu doświadczeniu prawnemu i mediacyjnemu podejściu do tego problemu adwokaci spółki Grzybkowski, Guzek i Partnerzy pomagają w wypracowaniu kompromisowego rozwiązania w duchu wzajemnego zrozumienia. Ma to bardzo duże znaczenie szczególnie dla dzieci.

 • podział majątku

  Nasi adwokaci służą efektywnym wsparciem przy podziale majątku, rekomendując rozwiązania najkorzystniejsze, również z uwzględnieniem strategii podatkowej i późniejszego dziedziczenia majątku przez spadkobierców. Odpowiednie postępowa-nie ze składnikami majątku ma kluczowe znaczenie, dlatego specjalistyczna pomoc prawna ma w takim przypadku szczegól-ne znaczenie.

 • renta alimentacyjna

  Renta jest roszczeniem, które przechodzi na członków rodziny w przypadku śmierci osoby poszkodowanej. Prawnicy Kan-celarii Grzybkowski, Guzek i Partnerzy w imieniu klientów dochodzą roszczeń tego typu w odpowiedniej wysokości oraz reprezentują ich w postępowaniach przed różnymi organami.

Szukasz prawnika dla swojej firmy?

Napisz do nas lub zadzwoń 61 852 62 77


W naszej pracy nad prawem rodzinnym bardzo ważnym aktem jest kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kliknij

Przykładowe pisma tej specjalizacji - z praktyki naszej Kancelarii:

więcej przykładów - kliknij

Kancelaria prawnicza / adwokacka - nawigacja