Tworzenie i reorganizacja firm


Forma i prowadzenia działalności gospodarczej ma istotny wpływ na charakter profitów płynących z własnego biznesu. W części przypadków dobór formy prowadzenia przedsiębiorstwa wprost przekłada się na optymalizację podatkową. To właśnie dlatego restrukturyzacja firm to obecnie dość częste zjawisko. W niektórych sytuacjach kluczową sprawą jest zagwarantowanie sprawnego zarządzania organizacją. Dla wielu przedsiębiorców bardzo istotna jest również kwestia sukcesji, czyli przekazywania firmy dzieciom. Służymy wszechstronną pomocą podmiotom startującym i będącym na etapie ewolucji.

W dzisiejszych czasach, krajobraz biznesowy ulega dynamicznym zmianom. Zakup udziałów, fuzje, czy przejmowanie spółek wymagają jednak odpowiedniego przygotowania. Bardzo często wiążą się one z przekształceniami o rozmaitym charakterze. Jeśli chcesz mieć pewność, że działania związane z restrukturyzacją firmy przebiegną po Twojej myśli, postaw na współpracę z Kancelarią Adwokacką Grzybkowski, Guzek i Partnerzy.

Obserwując współczesny rynek, nie sposób nie zauważyć, że coraz więcej właścicieli firm wycofuje się z interesu na rzecz następnego pokolenia. Sukcesja stanowi dziś nieodłączny element polskiego biznesu. W ramach naszej codziennej pracy, pomagamy zarówno w przekazywaniu udziałów, jak i przejmowaniu rodzinnych przedsiębiorstw przez dzieci.

Podejmując współpracę z nami, zyskujesz pewność, że zarówno restrukturyzacja firm, jak i sukcesja przebieganą zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Działania naszych specjalistów są ukierunkowane na zachowanie płynności funkcjonowania firmy oraz minimalizowanie kosztów związanych z jej przekształceniami.


Zakres usług

 • Powoływanie nowych podmiotów

  Warto myśleć o doborze optymalnej formy działalności gospodarczej już na samym początku. Analiza potencjalnych korzyści i zagrożeń, a także prawdopodobnych obciążeń fiskalnych, pomaga w podjęciu najlepszej decyzji. Analizując charakter pla-nowanej działalności pomagamy wybrać optymalną formę organizacyjną, a następnie wspieramy przedsiębiorców na etapie organizacji firmy, niezależnie od stopnia złożoności. Nasi prawnicy reprezentują klientów również przed organami admini-stracji i w sądach.

 • przekształcenia firm

  Przekształcenia firm są nieodłączną częścią krajobrazu biznesowego. Nieustannie dochodzi do transakcji kupna i sprzedaży udziałów, całych firm, bardzo często - w odpowiedzi na potrzeby rynku albo zgodnie z planami udziałowców - dochodzi do zmiany formy prawnej, przejmowania innych spółek, fuzji itp. Świadczymy usługi doradcze i reprezentujemy naszych kli-entów na etapie przekształceń firm związanych ze zmianami kapitałowymi, przekazywaniem udziałów, zmianami formy opodatkowania.

 • przeniesienie majątku spółki

  Odpowiednie zarządzanie kapitałem spółki bądź sieci podmiotów powiązanych może zapewnić płynność finansową, zwię-kszyć potencjał inwestycyjny, lepiej dopasować strukturę do wymagań rynku, a także zabezpieczyć interesy udziałowców. Pomagamy znaleźć optymalną formułę kapitałową spółek, uwzględniającą specyficzną sytuację majątkową przedsiębiorstwa i jego udziałowców. Pozwala to na zminimalizowanie obciążeń fiskalnych.

 • likwidacja firm

  Zamknięcie działalności gospodarczej - planowane albo wymuszone sytuacją gospodarczą albo innymi czynnikami, zawsze rodzi szereg obowiązków, koniecznych do wypełnienia. Obejmujemy kompleksową obsługą proces likwidacji firm, dbając nie tylko o zgodność procedury z przepisami prawa, ale rownież - o optymalizację tego procesu pod względem podatkowym.

 • sukcesja i dziedziczenie

  Sukcesja jest jednym z najgorętszych tematów w polskim biznesie. Przedsiębiorcy, którzy masowo zakładali swoje firmy po przemianach ustrojowych, myślą o jak najkorzystniejszym przekazaniu sterów swoim dzieciom. Właścicielom firm wywo-dzących się z biznesów o charakterze rodzinnym pomagamy w przekazaniu udziałów i kontroli nad przedsiębiorstwem kolejnemu pokoleniu. Dbamy o to, by proces ten wiązał się z jak najmniejszymi kosztami i w jak najmniejszym stopniu wpływał na płynność działania firmy. Specjalizacja ta obejmuje również wsparcie prawne przy przekazywaniu kapitałów, nieruchomości i innych składników majątku.

Szukasz prawnika dla swojej firmy?

Napisz do nas lub zadzwoń 61 852 62 77

Przykładowe pisma tej specjalizacji - z praktyki naszej Kancelarii:

więcej przykładów - kliknij

Kancelaria prawnicza / adwokacka - nawigacja