Zamówienia publiczne


Intensywny rozwój infrastruktury w Polsce finansowany jest głównie ze środków publicznych. Zarządzanie funduszami przeznaczonymi na inwestycje regulowane jest prawem zamówień publicznych.
Nasza Kancelaria świadczy szereg usług zwiazanych z zamówieniami publicznymi, reprezentując zarówno zamawiających jak i składających oferty bądź realizujących kontrakty.


Zakres usług

 • wsparcie przy sporządzaniu dokumentacji ofertowej

  Odpowiednie przygotowanie oferty składanej w ramach procedury przetargowej jest kluczowym warunkiem powodzenia. Istotna jest zarówno strona merytoryczna, czyli precyzyjne przedstawienie oferty, jak i dopełnienie wszystkich warunków narzuconych przez zamawiającego. Służymy kompetentną pomocą na etapie kompletowania niezbędnych dokumentów i przygotowywania dokumentacji ofertowej.

 • odwołania w ramach procedur zamówień publicznych

  Nierzadko na etapie rozstrzygnięć przetargów podejmowane są decyzje, z którymi nie zgadzają się oferenci. Kompetentna weryfikacja prawidłowości przetargu i zgodności procedury z przepisami ma ogromne znaczenie dla powodzenia ewen-tualnych odwołań. Zapewniamy naszym klientom kompetentne wsparcie na etapie przygotowania i składania odwołań od decyzji przetargowych.

 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

  Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski, Guzek i Partnerzy wspiera swoich klientów również na etapie postępowań to-czących się przed Krajową Izbą Odwoławczą. Dochodzi do nich zwłaszcza w przypadku znaczących zamówień publicznych, istotnych dla ofertodawcy. W razie kwestionowania orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, możliwe jest złożenie skargi do sądu okręgowego.

 • reprezentacja w sporach podczas realizacji zamówień

  Niejednokrotnie na etapie realizacji kontraktu regulowanego prawem zamówień publicznych dochodzi do nieporozumień i sporów. W ramach udzielonego pełnomocnictwa reprezentujemy interesy naszych klientów w trakcie negocjacji i w sporach sądowych, dążąc do jak najskuteczniejszego wyjaśnienia wszelkich spraw utrudniających realizację kontraktu bądź innego rodzaju współpracę.

Szukasz prawnika dla swojej firmy?

Napisz do nas lub zadzwoń 61 852 62 77

Przykładowe pisma tej specjalizacji - z praktyki naszej Kancelarii:

więcej przykładów - kliknij

Kancelaria prawnicza / adwokacka - nawigacja