Wyniki wyszukiwania


Wyniki wyszukiwania dla frazy "Rozdzielność majątkowa"


  •   kodeks rodzinny
    USTAWA   z dnia 25 lutego 1964 r.   Kodeks rodzinny i opiekuńczy     Małżeństwo   DZIAŁ I   Zawarcie małżeństwa   Art. 1. § 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urz...
  •   Rozdzielność majątkowa
    Poznań, dnia … listopada 2009 roku   ODPOWIEDŹ na pozew   w sprawie: A.A. c/a B.B.   Sygn. akt …   Termin: … 2009 roku   IV Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w  Poznaniu     W imieniu pozwanej, powołując...
  •   Zmiany w procesie restrukturyzacyjnym
    Zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach wprowadziła ustawa z dnia 6 marca 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2009 rok...
Kancelaria prawnicza / adwokacka - nawigacja