opinie prawne

opinie prawne

Prawnicy Kancelarii Grzybkowski, Guzek i Partnerzy regularnie przygotowują na zlecenie Klientów opinie prawne – w sprawach wymagających specjalistycznej interpretacji. Równolegle nasi eksperci przygotowują opinie studialne dotyczące istotnych zmian w prawie – na potrzeby wewnętrzne naszej Spółki. Zapraszamy do lektury.

PRZEWIŃ
24.02.2020

RODO: modyfikacje w Kodeksie pracy (i nie tylko)

Wchodzą w życie nowe przepisy, dostosowujące polski porządek prawny do wymogów RODO. Jedną z ważniejszych regulacji, która ulegnie zmianie, są przepisy Kodeksu pracy, modyfikujące uprawnienia pracodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy. Chodzi o informacje, które nie mają związku ze stanowiskiem, na które prowadzona jest rekrutacja.
24.02.2020

Nasi specjaliści w miesięczniku Przetargi Publiczne

"Zamawiający ma obowiązek dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), a podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) przysługuje roszczenie o zapłatę" - to najkrótsze podsumowanie interesującego artykułu, który ukazał się w specjalistycznym miesięczniku Przetargi Publiczne.
24.02.2020

Nowy rejestr podatników VAT i ich rachunków bankowych - zmiany od 1 września 2019 r.

Oficjalny rejestr płatników i wykaz ich rachunków ma być kolejnym narzędziem uszczelniającym system podatkowy. W treści ustawy znajdujemy nie tylko regulacje dotyczące podatku VAT. Zmiany obejmą również podatków dochodowych PIT i CIT, a dokładniej - warunków uznania kosztów.
24.02.2020

Mechanizm podzielonej płatności - na co zwrócić uwagę?

W Parlamencie dobiegają końca prace nad nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług. Uchwaloną przez Sejm ustawę rozpatruje obecnie Senat. Na szczególną uwagę zasługują przepisy o obowiązkowym stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności oraz uchylające kaucję gwarancyjną.
24.02.2020

Plik JPK zamiast deklaracji VAT

Podpisana 29 lipca 2019 roku przez Prezydenta nowelizacja ustawy o VAT wprowadza liczne zmiany. Jedną z ważniejszych będzie zastąpienie deklaracji VAT rozszerzonym plikiem JPK.
24.02.2020

Niższa stawka podatku dochodowego PIT

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja obniża m. in. stawkę podatku PIT z 18% do 17%.
24.02.2020

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – dla kogo przepisy?

13 października 2019 roku wchodzi w życie część przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które przewidują utworzenie systemu teleinformatycznego - Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
24.02.2020

Kolejne zmiany dla pracowników i pracodawców

7 września 2019 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw. Poniżej przedstawiamy omówienie najważniejszych zmian dokonanych w Kodeksie Pracy.
17.02.2020

Remont w wynajmowanym obiekcie

Kto powinien finansować remont wynajmowanego obiektu magazynowego?
17.02.2020

Zatrudnianie pracowników w formie telepracy

O czym powinien pamiętać pracodawca, zatrudniając pracownika w formie telepracy?
17.02.2020

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

Kiedy można odstąpić od umowy o roboty budowlane?
17.02.2020

Obliczanie kadencji członków rady nadzorczej

Jak obliczyć kadencję członków rady nadzorczej w spółce z o.o.?
17.02.2020

Lokowanie pożyczonych pieniędzy

Czy pożyczkobiorca może przeznaczyć pożyczone środki pieniężne na inwestycje?
17.02.2020

Zasady organizowania zbiórek publicznych

Jak zorganizować zbiórkę publiczną?
17.02.2020

Upadłość z likwidacją masy upadłości a upadłość z możliwością układu

Jakie są różnice między ogłoszeniem upadłości z likwidacją masy upadłości a upadłości z możliwością układu?